วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

การปลูก ผักบุ้งจีน (Water Spinac, Kang - Kong)

ผักบุ้งจีนเป็นพืชล้มลุก เติบโตได้ฤดูเดียว สามารถแตกยอดได้ยาวมากถึง 1 เมตร หรือมากกว่านั้น ขึ้ยอยู่กับความสมบูรณ์ของดิน รากก็จะแตกไปตามผิวดิน ลักษณะของใบจะแตกออกไปเป็นใบรูปเดี่ยวรูปร่างของใบจะเรียวคล้ายหอก ปลายใบแหลม ขอบใยเรียบ มีสีเขียวทั้งใบและลำต้น โดยลำต้นจะกลวง เมื่อออกดอกจะมีสีขาวประโยชน์

นิยมนำมาประกอบอาหารต่าง ๆ ทั้งต้ม ผัด แกง ทอด หรือไม่ก็นำมากินเป็นผักสดเคียงกับน้ำพริก หรืออาหารที่มีรสชาติเผ็ดต่าง ๆ เมื่อกินผักบุ้งจีนเข้าไปก็จะมีคุณสมบัติเป็นยาช่วยบำรุงสายตา เสริมภูมิต้านทาง และช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดวิธีปลูก

ผักบุ้งเป็นผักที่โตเร็ว และมีรากที่ตื้น จะงามได้ดี ถ้าปลูกลงในดิรที่มีแร่ธาตุอาหารสมบูรณ์ ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นดินร่วน ดินเหนียว หรือดินทราย ผักบุ้งก็สามารถเจริญเติบโตได้หมด

ก่อนที่จะปลูกผักบุ้งก็ให้ไถพรวนดินที่เตรียมไว้ แล้วจึงโรยเมล็ดพันธุ์ลงไปให้เป็นแถว จากนั้นเมื่อผักบุ้งโตขึ้นจนแตกใบ ก็ให้ถอนต้นที่ไม่แข็งแรงทิ้งเสีย เว้นระยะให้ห่างกัน อย่าให้ต้นผักบุ้งอยู่ชิดกันแน่น หมั่นสังเกตเมื่อยอดผักบุ้งแตกใหม่ ไม่เจริญเติบโตเต็มที่ควรใส่ปุ๋ยบำรุง