วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การปลูกมะเขือพวง (Turkey Berry)

มะเขือพวงเป็นพืชประเภทไม้พุ่ม มีความสูงได้ถึง 2 เมตร เมื่ออกดอกจะออกดอกขนาดเล็ก ๆ มีกลีบสีขาวหรือสีม่วง เกสรเป็นสีเหลืองสดและเมื่อออกเป็นผลก็จะเป็นพวงอยู่บนช่อเดียวกัน มีสีเขียวอ่อน เมือเป็นผลอ่อน จากนั้นก็มีผลสีเหลืองเมื่อแก่ และเปลี่ยนเป็นสีแดงเมื่อสุกประโยชน์

นิยมนำผลอ่อนดิบไปประกอบอาหาร โดยใส่ในแกงต่าง ๆ เช่น แกงป่า แกงเขียวหวาน เป็นต้น หรือไม่ก็ใส่ในน้ำพริกต่าง ๆ อาทิน้ำพริกกะปิ น้ำพริกไข่เค็ม เป็นต้น นอกจากนั้นก็มีคุณสมบัติเป็นยา เมื่อกินเข้าไป ช่วยแก้ไอ ขับปัสสาวะ และย่อยอาหารวิธีปลูก

ก่อนที่จำนำเมล็ดพันธุ์ไปปลูก ให้แช่เมล็ดพันธุ์ทิ้งไว้ในน้ำก่อน 1 คืน จากนั้นนำไปเพาะในดินที่ใส่ไว้ในกระบะ พร้อมกับรดน้ำเช้าเย็นแล้วนำไปวางไว้ในที่มีแดดรำไร เลี้ยงจนกระทั่งเมล็ดงอกเป็นต้นสูงประมาณ 7 เซนติเมตร ก็นำไปปลูกลงดินที่ผสมปุ๋ยคอกและแกลบไว้ โดยตั้งไว้ในที่ร่มในช่วงสัปดาห์แรก จนกระทั่งต้นแข็งแรง ตั้งตัวได้ดี จึงนำออกวางกลางแดดตามปกติ